احترام به مشتری را از این فروشگاه یاد بگیرید (تصاویر)

فروشگاه مشهور هرودس انگلیس

فروشگاه مشهور هرودس انگلیس در فروش فوق العاده خود از مردمی که در مقابل شعباتش در صف‌های طولانی ایستاده اند تا فروشگاه باز شود با پای گوشت، چای و قهوه پذیرایی می‌کند و در صورت تمایل پتو در اختیار آنها قرار می‌دهد و آنها را با موسیقی سرگرم می‌کند تا سختی ایستادن در صف های طویل و سرمای هوا را فراموش کنند. 

مشتری مداری به شیوه فروشگاه مشهور انگلستان

 

مشتری مداری,احترام به مشتری

مشتری مداری به شیوه فروشگاه مشهور انگلستان

مشتری مداری به شیوه فروشگاه مشهور انگلستان
 
مشتری مداری به شیوه فروشگاه مشهور انگلستان
مشتری مداری به شیوه فروشگاه مشهور انگلستان
 
مشتری مداری به شیوه فروشگاه مشهور انگلستان
 
مشتری مداری به شیوه فروشگاه مشهور انگلستان
 
مشتری مداری به شیوه فروشگاه مشهور انگلستان
 
مشتری مداری به شیوه فروشگاه مشهور انگلستان
 
مشتری مداری به شیوه فروشگاه مشهور انگلستان
 
مشتری مداری به شیوه فروشگاه مشهور انگلستان
 
مشتری مداری به شیوه فروشگاه مشهور انگلستان
 
مشتری مداری به شیوه فروشگاه مشهور انگلستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: