فروش شیر الاغ در کارخانه + تصاویر

فروش شیر الاغ در کارخانه + تصاویر

تولید شیر الاغ در کارخانه

ترکیبات موجود در شیر الاغ بسیار شبیه به ترکیبات موجود در شیر انسان است و از شیر گاو به شیر مادر نزدیک تر است.

مجله مراحم : بر اساس تحقیقات انجام شده ترکیبات موجود در شیر الاغ بسیار شبیه به ترکیبات موجود در شیر انسان است از این رو برای تغذیه کودکانی که نسبت به شیر مادر خود حساسیت دارند تجویز می شود.

به دلیل خواص شیر الاغ مصرف این ماده در بازارهای جهان اکنون در حال گسترش است. تصاویر زیر یک مزرعه پرورش الاغ را در شیلی نشان می‌دهد.

 

 
فروش شیر الاغ در کارخانه , تولید شیر الاغ
فروش شیر الاغ در کارخانه , تولید شیر الاغ
 
فروش شیر الاغ در کارخانه , تولید شیر الاغ
فروش شیر الاغ در کارخانه , تولید شیر الاغ
 
فروش شیر الاغ در کارخانه , تولید شیر الاغ
فروش شیر الاغ در کارخانه , تولید شیر الاغ
 
فروش شیر الاغ در کارخانه , تولید شیر الاغ
فروش شیر الاغ در کارخانه , تولید شیر الاغ
فروش شیر الاغ در کارخانه , تولید شیر الاغ
فروش شیر الاغ در کارخانه , تولید شیر الاغ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: