فریاد یک آتش نشان بعد از دیدن پیکر رفیقش

لحظات دردناک در پلاسکو

پيدا شدن پيكر یک آتش نشان در هشتمين روز حادثه پلاسكو صحنه غم انگیز دیگری را رغم زد، وفتی که یکی از آتش نشانان با پیکر رفیقش مواجه شد و از ته دل فریاد کشید. صحنه ای که دل همه حاضران در پلاسکو را به درد آورد…

 اشک‌های اتش نشان,گریه آتش نشان,تشییع آتش نشان,بازماندگان شهدای آتش نشاناشک‌های اتش نشان,گریه آتش نشان,تشییع آتش نشان,بازماندگان شهدای آتش نشان

تشییع پیکر آتش نشان,اشک‌های اتش نشان,گریه آتش نشان,تشییع آتش نشان,بازماندگان شهدای آتش نشان

تشییع پیکر آتش نشان,اشک‌های اتش نشان,گریه آتش نشان,تشییع آتش نشان,بازماندگان شهدای آتش نشان

فرستنده: ساسان کریمی از تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: