فلسفه اعداد انگلیسی برگرفته از یک ایرانی است

فلسفه اعداد انگلیسی

فلسفه اعداد انگلیسی برگرفته از یک ایرانی است اروپاییان اعداد انگلیسی را از ابوجعفر محمد بن موسای خوارزمی ریاضی دان مشهور ایرانی ایده گرفته اند.

راز جالبی که دانشمند ایرانی، درون اعداد انگلیسی طراحی کردند

روش نوشتن اعداد که در ایران به آن انگلیسی می گویند در واقع یک خط تکامل یافته در حوزه ایرانی است و ریشهٔ هندی دارد.

طریقه نوشتن اعداد انگلیسی که امروز جهانی شده است را، اروپائیان از طریقه نگارش اعداد توسط خوارزمی، فرا گرفته اند.

تاریخچه اعداد لاتین

فلسفه اعداد انگلیسی,راز اعداد لاتین

ایده از خوارزمی

ابوجعفر محمد بن موسای خوارزمی متولد سال ۷۸۰ میلادی و درگذشت در سال ۸۵۰ میلادی) ریاضی دان، ستاره شناس، فیلسوف، جغرافی دان و مورخ شهیر ایرانی در دوره عباسیان است. وی در خوارزم زاده شد. طراحی اعداد خوارزمی از آندلس وارد حوزه اروپا و ایتالیا شد و سرانجام مورد پذیرش دستگاه های مذهبی و واتیکان قرار گرفت.

در زبان عربی و فارسی تا قبل از آن، اعداد را با حروف می نوشتند و علامت قراردادی ویژه برای اعداد نداشتند. اعداد انگلیسی، بصورت برابری هر عدد با تعداد زوایای آن، نشان داده شده است که در عکس بخوبی مشخص می باشد.

رازهای درون اعداد انگلیسی

فلسفه اعداد انگلیسی برگرفته از یک ایرانی است,تاریخچه اعداد انگلیسی,رازهای درون اعداد انگلیسی,تاریخچه شکل گیری اعداد لاتین برگرفته شده از خوارزمی ریاضی دان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: