فواید کشیدن قلیون را میدانید؟ “فواید قلیون”

فواید کشیدن قلیون و طنز خواص کشیدن قلیان برای بدن و فواید قلیان را در ادامه بخوانید.

فواید کشیدن قلیون

قلیان یکی از سرگرمی های ایرانیان از قدیم تا به حال بوده است این وسیله که در فرهنگ ایرانیان همیشه نقش تفریح را داشته استفاده از آن در بین اکثر خانواده های ایرانی رایج است.

مخترع قلیون

قلیان توسط ابوالفتح گیلانی حیکم نامدار ایرانی اختراع شد و دلیل اختراع آن عبور دود از آب برای سرد شدن دود بود تا برخی از بیماری های زمان خود را درمان کند.

قلیان از همان زمان نزد ایرانیان رایج شد و گمان میکردند که دود تنباکو بیماری ها را از انها دور میکند.

همچنین ببینید: قلیون کشیدن پدر تکواندوی جهان در تهران!

قلیان با سوزاندن تنباکو های خشک سنتی استفاده میشد ولی کم کم تنباکو های دارای روغن با اسانس ها و عطرهای مختلف بسیار فراگیر شد و جای تنباکوهای سنتی را گرفت.

تنباکوهای پر از روغن که باعث بیشتر شدن دود قلیان میشود و بدترین آسیب ها را به بدن میرساند

در شبکه های اجتماعی تصویری از بنر یک قلیان سرا منتشر شده است که از فواید قلیان یا قلیون نوشته شده است.

فواید قلیون

فواید کشیدن قلیون,خواص قلیان,فواید قلیان

فواید کشیدن قلیون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: