فوت کاپیتان کریکت ایران بر اثر برق گرفتگی + عکس

فوت کاپیتان کریکت ایران بر اثر برق گرفتگی و مرگ ساجد جدگال کاپیتان تیم ملی کریکت ایران بر اثر برق گرفتگی و جزئیات درگذشت کاپیتان تیم ملی کریکت ایران

فوت کاپیتان کریکت ایران بر اثر برق گرفتگی

عمر بلوچ رئیس اداره ورزش و جوانان چابهار گفت :ساجد جدگال بازیکن و عضو تیم ملی کریکت کشور حین مسابقه و در حالیکه برای نوشیدن آب به کنار زمین رفته بود با گرفتن میله ی آهنی دچار برق گرفتگی شد و در مسیر انتقال به بیمارستان درگذشت.

فوت کاپیتان کریکت ایران بر اثر برق گرفتگی

ظاهرا کابل برق لخت بر روی این فنس افتاده و بدلیل روشنایی کم زمین بازی این کابل قابل مشاهده نبوده است.
بلوچ افزود : نورافکن زمین کریکت چابهار به علت شرجی بودن هوا در برق دار شدن فنس و میله های کنار زمین موثر بوده است.

وی گفت : هوای گرم و شرجی چابهار باعث می شود ورزشکاران در شب، تمرینات و مسابقات خود را برگزار کنند و از سوی دیگر نبود امکانات و ورزشگاههای استاندارد سبب می شود تا بصورت خودجوش به زمینهای خاکی حاشیه شهر بروند و در تاریکی و یا در حاشیه تیرهای چراغ برق که خطر برق گرفتگی دارد ورزش کنند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: