وزیر بهداشت فیش حقوقی‌اش را به اشتراک گذاشت +عکس

 

فیش حقوقی وزیر بهداشت (+عکس)

 

سایت اینترنتی وزارت بهداشت (وب دا) ، فیش حقوقی حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت را منتشر کرد.

 

 فیش حقوقی وزیر بهداشت – فروردین ۹۵

 

فیش حقوقی وزیر بهداشت (+عکس)

 

 فیش حقوقی وزیر بهداشت – خرداد ۹۵

 

فیش حقوقی وزیر بهداشت (+عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: