فیلمی که شهاب حسینی برای آن دستمزد نگرفت

فیلمی که شهاب حسینی برای آن دستمزد نگرفت

سید شهاب الدین حسینی نوشت:”داریوش یاری کارگردان فیلم “کربلا جغرافیای یک تاریخ” :”شهاب حسینی بدون دستمزد در این فیلم عاشورایی حضور به هم رسانید و به جای دستمزد فقط گفت می‌خواهم کاری برای جدم بکنم”

فیلمی که شهاب حسینی برای آن دستمزد نگرفت

 فیلمی که شهاب حسینی برای آن دستمزد نگرفت

فیلم کربلا جغرافیای یک تاریخ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: