فیلم: آخرین اجرای امین در برنامه استیج

آخرین اجرای امین در استیج که او را به خواندن آهنگ نجاتش کشاند.

اجرای امین به نام” کسی از گربه های ایرانی خبر نداره”
 
 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: