فیلم دعوای آخوند جوان با پیرمرد در صف عابربانک

فیلم دعوای آخوند جوان با پیرمرد در صف عابربانک و فیلم درگیری آخوند جوان با یک پیرمرد بر سر صف عابربانک را در ادامه مشاهده میکنید.

فیلم درگیری فیزیکی روحانی جوان با پیرمرد

ویدئویی که در شبکه های مجازی منتشر شده است و یک طلبه جوان را نشان میدهد که در صف عابربانک ایستاده و با یک پیرمرد در حال مشاجره است.

مشاجره آنها کم کم زیاد شده و به درگیری فیزیکی کشیده میشود.

فیلم دعوای آخوند جوان با پیرمرد

 

فیلم دعوای آخوند جوان با پیرمرد

طبق اتفاقاتی که در ویدئو مشاهده میشود گویا پیرمرد به این طلبه جوان فحاشی میکند و او هم کنترل خود را از دست داده و به پیرمرد حمله ور میشود و او را به زمین میزند.

بعد از لحظاتی درگیری انها با میانجیگری مردم خاتمه میباید.

فیلم دعوای آخوند جوان با پیرمرد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: