فیلم سلام نظامی کبوتر به پوتین

سلام نظامی کبوتر به پوتین و فیلم احترام نظامی یک کبوتر به ولادیمیر پوتین و کلیپ سلام کردن کفتر به ولادیمیر پوتین و فیلم احوالپرسی کبوتر با پوتین را در مجله مراحم ببینید.

سلام نظامی کبوتر به پوتین

در ویدئویی که در شبکه های مجازی به سرعت در حال انتشار است سلام نظامی یک کبوتر به ولادیمیر پوتین ریئس جمهور روسیه را نشان میدهد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با یک کشیش کلیسا در حال عبور از محوطه کاخ است که با یک کبوتر مواجه میشود و به کبوتر دست بلند میکند و اتفاق جالب زمانی رخ میدهد که آن کبوتر مسیرش را به طرف ولادیمیر پوتین تغییر میدهد و به پوتین سلام نظامی میدهد ! در ادامه جله مراحم این ویدئو را مشاهده کنید.

فیلم سلام نظامی کبوتر به پوتین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: