فیلم شلاق زدن در ملاعام در شهر تربت جام

شلاق زدن در میدان شهر تربت جام

فیلم شلاق زدن در ملاعام در شهر تربت جام و فیلم شلاق زدن در ملاعام به خاطر مشروب خوردن در تربت جام را مشاهده میکنید.

ویدئویی در شبکه های مجازی منتشر شده است که یک پسر جوان را در ملاعام شلاق میزنند در متن این ویدئو آماده است که علت آن خوردن مشروب بوده است!

البته علت شلاق زدن این پسرجوان ممکن است صحت نداشته باشد و از تاریخ این فیلم چیزی مشخص نیست که مربوط به چه سالی است!

اما تصاویری که در ویدئو قابل مشاهده است پسر جوانی در میدان شهر در حال اعمال قانون میباشد که جمعیت زیادی برای دیدن این صحنه حضور پیدا کرده اند. در ادامه فیلم شلاق خوردن پسر جوان در میدان شهر تربت جام را مشاهده میکنید.

فیلم شلاق زدن در ملاعام

 فیلم شلاق زدن در ملاعام در شهر تربت جام

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: