فیلم: مرگ ناگهانی مجری سیمای خراسان در حین اجرا

در این فیلم لحظه‌ی فوت ناگهانی مجری سیمای استان خراسان رضوی را مشاهده می کنید.  
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: