فیلم کتک زدن پلیس راهنمایی و رانندگی

فیلم کتک زدن پلیس راهنمایی و رانندگی به خاطر موتور بگیری ، قمه کشی و کتک زدن پلیس راهنمایی و رانندگی در شمال بخاطر موتورگیری

قمه کشی به روی پلیس راهنمایی و رانندگی

نیروهای راهنمایی و رانندگی که در حال توقیف موتورهای غیرایمنی بودند توسط یکی از راکبان موتورسیکلت مورد حمله قرار گرفتند.

این راکب موتور سیکلت با قمه کشی به ماموران راهنمایی و رانندگی حمله کرد و با آنها درگیر شد که در ویدئو زیر مشاهده میکنید.

فیلم کتک زدن پلیس به خاطر موتور بگیری

دانلود این ویدئو

متاسفانه این روش مقابله با موتور سیکلت های غیر ایمن مناسب نیست و همیشه به دیگری ختم شده است که ممکن است با عواقب بسیار خطرناکی همراه شود.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: