فیلم گروگانگیری در خیابان امام رضا مشهد

فیلم گروگانگیری در خیابان امام رضا مشهد و ماجرای گروگانگیری در مشهد را مشاهده میکنید.

ماجرای گروگانگیری در مشهد

یکی از اراذل و اوباش به صورت برهنه و با چاقو در خیابان امام رضا مشهد در حال حرکت بوده و با صدای بلند به مردم فحاشی میکرده.

مردم با دیدن این صحنه به پلیس اطلاع میدهند.

این مرد سطح هوشیاری پایینی داشته و گویا مشروبات الکلی مصرف کرده و به حالت مستی به خیابان امده است.

این شرور با دیدن ماموران پلیس وارد یک مغازه میشود و چاقو را روی گردن صاحب مغازه میگذارد و به ماموران پلیس میگوید که از آنجا دور شوند.

عکس گروگانگیری در مشهد

فیلم گروگانگیری در خیابان امام رضا مشهد

اما بعد از دقایقی صاحب مغازه را رها میکند و به سرعت سوار خودرو میشود که فرار کند اما ماموران نیروی انتظامی به پای او شلیک کرده و او را دستگیر میکنند.

این فرد سابقه کیفری نیز دارد و در حالت مستی به خیابان آمده بود و بعد از گروگان گرفتن صاحب مغازه شروع به فحاشی به افرادی که در حال فیلمبرداری از او بوده میکرد.

پلیس بعد از اخطارهای متعدد یک تیر هوایی شلیک میکند اما این شرور به سرعت خود را سوار خودور میکند که نهایتا پلیس مجبور میشود به پای او شلیک کند.

فیلم گروگانگیری در خیابان امام رضا مشهد

 

فیلم گروگانگیری در خیابان امام رضا مشهد و ماجرای گروگانگیری در مشهد و فیلم تیراندازی پلیس به پسر گروگانگیر در مشهد و فیلم گروگانگیری در مشهد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: