فیلم گریه های قاتل آتنا اصلانی قبل از اعدام +مصاحبه با او

فیلم گریه های قاتل آتنا اصلانی قبل از اعدام و فیلم مصاحبه با قاتل آتنا اصلانی قبل از اعدام را در ادامه ببینید.

فیلم گریه های قاتل آتنا اصلانی

قاتل آتنا دختربچه پارس آبادی پای چوبه دار با خبرنگاران مصاحبه
کرد او که به جرم تجاوز و قتل آتنا دختر بچه ۷ ساله به قصاص در ملاعام
محکوم شده دقایقی قبل از اعدام با خبرنگاران گفتگو کرد.

این مرد جوان در گفتگو با خبرنگاران گفت که من قصدم قتل عمد نبوده
و فقط دستم را جلو دهان آتنا گذاشتم که جیغ و فریاد نکشد ولی بعد از
اینکه او را به اتاق دیگر بردم متوجه شدم که دیگر نفس نمیکشد.

خبرنگاران درباره اینکه آیا قصاص حقت بوده یا خیر گفت: نه اعدام حقم نبوده و من خودم یک دختربچه دارم.

لازم به ذکر است که این مجرم تجاوز به آتنا را انکار کرده و گفته بود فقط میخواستم طاهایش را ببرم
اما آزمایشات پزشکی قانونی نشان داد که این دختربچه مورد تعرض جنسی نیز قرار گرفته است.

فیلم صحبت های قاتل آتنا اصلانی قبل از اعدام

دانلود این ویدئو

فیلم گریه های قاتل آتنا اصلانی قبل از اعدام

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: