فیل سیرک به مردم حمله کرد +حذف

مجله مراحم؛ یک فیل سیرک به نام نیتیا با حمله به مردم به مدت سه ساعت آرامش خیابان های پونای هند را بر هم زد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: