قبله های متفاوت در اندونزی +عکس

قبله های متفاوت در اندونزی و عکس نماز خواندن در قبله های مختلف در اندونزی و قبله وهابی ها و قبله نمازگزاران در اندونزی و عکس جالب از نماز خواندن در اندونزی و قبله های مختلف در مسجد را در مجله مراحم ببینید.

قبله های متفاوت

عکسی تامل برانگیز از نماز جمعه در اندونزی را نشان میدهد که نمازگزاران هر کدام به سمت و جهتی نماز میخوانند . این عکس جنجالی را در جوامع بین المللی و اسلامی ایجاد کرده است.

  برخی از رسانه های سعودی تصویری از اولین نماز جمعه ماه رمضان در یکی از بازارهای کشور اندونزی منتشر کردند تصویری که با کمی تامل در آن پی به عجیب و غریب بودن آن خواهید برد.

 پراکندگی قبله در نماز

در این نماز جمعه نمازگزاران به چند قبله مختلف نماز خوانده اند و حتی صف نماز براساس پیچ موجود در بازار نیز چرخیده است

جالب اینجاست رسانه های سعودی در حالی نسبت به این پراکندگی قبله ها سکوت کرده اند که طی سال های اخیر بارها از شبکه های وهابی مورد حمایت عربستان تصاویر سجده شکر آخر زیارت عاشورا که در آن رو به قبله بودن شرط نیست را به نوعی اقدامات عجیب و غریب شیعیان در رسانه ها منتشر کرده اند!

عجیب ترین نماز جمعه قبله های مختلف

قبله های متفاوت,قبله های مختلف

عکس نماز جمعه با چند قبله

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: