قتل مرد هندی به خاطر توالت عمومی

قتل مرد هندی به خاطر توالت عمومی

قتل مرد هندی به خاطر توالت عمومی اتفاقی عجیب بود که تیتر رسانه های جهان شده است یکی مرد هندی به خاطر دیر خارج شدن از توالت با فرد منتظر در صف توالت درگیر شد که در نهایت منجر به قتل او سد. مرد منتظر در صف توالت به فردی که داخل توالت بوده اعتراض میکند و در نهایت با درگیری که بین آنها صورت میگیرد با ضربه سنگینی که به سرش وارد میشود جان میدهد.

قتل به خاطر صف توالت

قتل مرد هندی به خاطر توالت عمومی

قتل بر سر توالت

دسترسی مردم هند به خصوص در شهر بمبمئی به یک سری تسهیلات و امکانات مشاع یکی از دلایل آمار بالای خشونت در این شهر می باشد دلیلی که بعد از دستشویی طولانی یک مرد جوان منجربه مرگ او شد.

یک مرد بیست و شش ساله هندی در نزاعی به سبب حضور طولانی مدت در یک دستشویی عمومی در بمبئی کشته شد. قربانی و مظنون به قتل از ساکنان یک مجتمع با تسهیلات و امکانات مشاع بودند. تسهیلات و امکانات مشاع موضوعی معمول در شهر پرجمعیت بمبئی است.

روزنامه تایمز آو ایندیا به نقل از پلیس هند نوشت سیمون لینگری در این توالت عمومی بود که صبر و تحمل سانتوش کارگوتکار که در صف توالت ایستاده بود پایان یافت. درگیری لفظی میان دو نفر بعد از بیرون آمدن لینگری از دستشویی به درگیری فیزیکی منجر شد که در نتیجه آن لینگری به سبب وارد آمدن ضربه به سرش کشته شد. پلیس گفت مظنون بازداشت شده است.

درگیری مرگبار در صف توالت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: