قدرت نمایی کفتارها برای خاورمیانه (تصاویر)

تصاویر قدرت نمایی هوایی جنگنده‌های سعودی

مراسم جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشکده‌ نیروی هوایی ملک فیصل با ملک سلمان بن عبدالعزیز و عمر البشیر رئیس جمهور سودان برگزار شد. در این مراسم از یک جنگنده جدید عربستان رونمایی شد و مانور هوایی جنگنده‌های نیروی هوایی عربستان برگزار شد.

جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشکده‌ نیروی هوایی ملک فیصل

 قدرت نمایی هوایی جنگنده‌های سعودی
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان
هواپیماهای جنگی عربستان,جنگنده های عربستان,عکس های ارتش عربستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: