قدر حیف‌ترین چیز دنیا را بدانید…

قدر حیف‌ترین چیز دنیا را بدانید…

مادرم یک صندوق چوبی بزرگ داشت پر از چیزهای حیف!!! که از آنها استفاده نمیکرد و میگفت حیف است!
در خانه ما به چیزهایی “حیف” گفته می‌شد که نباید آنها را مصرف می‌کردیم..!!
نباید به آنها دست می‌زدیم مثل یک پارچه یا یک دست بشقاب یا ….
فقط هر چند وقت یک بار می‌توانستیم آنها را خیلی تند ببینیم و از شوق داشتن آنها حَظ کنیم و از حسرت نداشتن آنها غصه بخوریم!
حیف مادرم که دیگر نمی‌تواند درِ صندوقِ حیف را باز کند و چیزهای حیف را در بیاورد و با دست‌های ظریف و سفیدش، آنها را جلوی چشمان پر احساسش بگیرد و از تماشای آنها لذت ببرد!
مادرم هیچ وقت خود را جزو چیزهای حیف به حساب نیاورد…
دستهایش، چشم‌هایش، موهایش، قلبش، حافظه‌اش، همه چیزش را به کار انداخت و حسابی آنها را کهنه کرد.
حالا داشته‌هایش آنقدر کهنه شده که وصله بردار هم نیست…
حیفِ مادرم که قدر حیف‌ترین چیزها را ندانست!

♦  هیچ چیز در دنیا حیف تر از عمر آدم نیست آن را فدای چیزهای بی ارزش نکنید

 

عمر ادم ,حیف,پیر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: