قدم زدن عروس پیر در خیابان +تصاویر

«عروس پیر» در خیابان‌های اسکندریه دستگیر شد

یک منبع امنیتی در ادارۀ امنیت اسکندریه گفت که پلیس بعد از دریافت گزارش غیبت «سعاد» از منزل به جستجوی او پرداخت و متوجه شد که او بعد از رفتن به آرایشگاه و پوشیدن لباس عروس، در خیابان به راه افتاده و به سالن برگزاری مراسم عروسی رفته است.

 «عروس پیر» در خیابان‌های اسکندریه دستگیر شد

عابران پیاده با تعجب از رفتارهای او دربارۀ داماد پرسیده اند اما او در جواب گفته است که دامادی وجود ندارد.

عابران او را با خواندن آواز تا سالن مراسم همراهی کرده اند. پس از آن نیز انتشار تصاویر او در شبکه های اجتماعی با استقبال فراوان مصری ها روبرو شده است.

  «عروس پیر» در خیابان‌های اسکندریه دستگیر شد

پلیس اسکندریه این زن را بازداشت کرده و به دلیل تجمعی که به خاطر او رخ داده و مشاجره ای که خانواده اش برای پس گرفتن مبلغ پیش پرداخت با رئیس سالن داشتند، از آزادی او خودداری می کند. شرط پلیس برای این کار، تعهد دادن خانواده اش برای رها نکردن او در خیابان و بستری کردنش در بیمارستان روانی است.

ماجرای جالب قدم زدن عروس پیر در خیابان

 «عروس پیر» در خیابان‌های اسکندریه دستگیر شد

یک مؤسسۀ مصری هزینه های درمان عروس سالمند را تقبل کرده است. سعاد به دلیل مراقبت از پدر و مادرش ازدواج نکرد تا به سن میانسالی رسید.

 «عروس پیر» در خیابان‌های اسکندریه دستگیر شد

العالم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: