قد بلندترین دختر بسکتبالیست روسی + تصاویر

قد بلندترین دختر بسکتبالیست روسی

قد بلندترین دختر بسکتبالیست روسی, اکاترینا لیسینا بانوی بسکتبالیست ۲۹ ساله، بلندقدترین زن روسیه است.
او همچنین رکورد دار بلند ترین پاها است.

قد بلندترین دختر بسکتبالیست روسی

دختر بسکتبالیست با بلندترین پا

دختر ۲۹ ساله و زیبا روی روس که به همین خاطر در کار مدلینگ هم فعال است با نام اکاترینا لیسینا، برای ثبت خود در کتاب رکوردهای گینس درخواست فرستاده است. او می خواهد به خاطر داشتن بلندترین پاهای جهان در این کتاب ثبت شود.

قد بسکتبالیست تیم ملی روسیه ۲۰۵.۷ سانتی متر و طول پاهایش ۱۳۳ متر است؛ این نشان از آنِ بسکتبالیست سابق سوتلانا پانکراتوا با پاهایی به طول ۱۳۲ سانتی متر است.

لیسینا به عنوان بلندترین زن روسیه وهمچنین به خاطر داشتن بزرگترین پا در کتاب رکورد این کشور ثبت شده است.

قد بلندترین دختر بسکتبالیست روسی

لنگ دراز ترین دختر بسکتبالیست جهان

قد بلندترین دختر بسکتبالیست روسی و دختر بسکتبالیست با بلندترین پا و لنگ دراز ترین دختر بسکتبالیست جهان و اکاترینا لیسینا دختر بسکتبالیست

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: