قرار دادن چک بانکی درون قبر + عکس

قرار دادن چک بانکی درون قبر

قرار دادن چک بانکی درون قبر اقدامی عجیبی که توسط یک پیرزن انجام گرفت یک پیرزن بعد از مرگ همسرش وقتی که وصیتنامه آن را خواند عصبی شد زیرا همسرش گفته بود همه اموالم را بفروش و پولش را در قبرم قرار بده. این پیرزن هم همه اموال همسرش را فروخت ولی پولش را در حساب بانکی خود قرار داد و در عوض چک حامل را در تابوت همسرش گذاشت و در نامه ای نوشت: عزیزم من به وصیتنامه عمل کردم این چک را خودت از بانک وصول کن.

وصیتنامه عجیب یک پیرمرد

قرار دادن چک بانکی درون قبر

اقدام عجیب یک زن به خاطر وصیتنامه همسرش

در زندگی مشترک یک زن و شوهر اتفاقات بسیار زیادی می‌افتد و هر کدام از آن‌ها خصائصی دارند که ممکن است دیگری ر آزار دهد. یک نمونه از این خصوصیات خسیس بودن است که شوهر این خانم مسن آن را به حد اعلایی رسانده است.

انجام وصیت شوهر خسیس

بر اساس این گزارش، شوهر این خانم مسن بسیار خسیس و با وی لج بوده است که پس از مرگ این مرد و باز شدن وصیت‌نامه‌اش، همسرش فهمیده بود که باید طبق وصیت شوهرش همه اموالشان را به پول نقد تبدیل کند و همراه با او در قبر بگذارد. این خانم تمام اموال همسر خود را به فروش رساند و حساب بانکی برای خود باز کرد و در عوض چکی به نام شوهرش نوشت و همراه با او در قبر گذاشت.

منبع: باشگاه خبرنگاران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: