قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی + تصاویر

 
 

 قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی + تصاویر

تصاویر قربانیان از داماد و عروس تا مهماندار جوان

تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی  , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی
تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی

میهماندار هواپیمای تو – ۱۵۴

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه تصاویر شماتری از قربانیان هواپیمای سانحه دیدۀ تو – ۱۵۴ این کشور را منتشر کرد.

 

هواپیمای مسافربری تو – ۱۵۴ روسیه امروز، هنگام پرواز به سوی پایگاه نظامی حمیمیم سوریه، در دریای سیاه سقوط کرد. این هواپیما که ۷ دقیقه پس از برخاستن از شهر سوچی و در فاصلۀ ۵ کیلومتری از ساحل دچار سانحه شد، ۹۲ سرنشین داشت.

نُه خبرنگار از شبکۀ اول، شبکۀ ان تی وی و شبکۀ زوِزدای روسیه و ۶۸ عضو گروه ارکستر الکساندروف این کشور در میان کشته ها دیده می شوند.

تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی  , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی
تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی
تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی  , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی
تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی
تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی  , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی
تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی
تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی  , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی
تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی
تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی  , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی
تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی
تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی  , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی
تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی
تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی  , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی
تصاویرقربانیان هواپیمای روسی , عکس قربانیان روسی , قربانیان هواپیمای سقوط شده روسی , هواپیمای سقوط شده روسی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: