قشنگ‌ترین ژست‌ها در عکس‌های دسته جمعی

بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعی

بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعی 

وقتی می خواهید بصورت دسته جمعی عکس بگیرید به چه صورت عمل می کنید؟ شما می توانید همگی را با ژست های عالی یکپارچه کنید.پیش از این مقاله های مختلفی در زمینه ژست عکاسی برای خانم ها، آقایان، عکس های نشسته، ایستاده و غیره آورده ام. اکنون  در مجله مراحم می خواهیم چندین راهنمای ژست برای عکس های گروهی بیاوریم.

شیک ترین ژست ها در عکس های دسته جمعی

سه نوع عکس گروهی داریم: عکس های رسمی گروهی، عکس های غیر رسمی با دوستان و عکس های خانوادگی. با این ترتیب بیایید نگاهی به این نمونه ژست ها برای عکس های گروهی بیندازیم.

ژست ‌های زیبا در عکس های گروهی

بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعی

وقتی می خواهید از گروهی عکس بیندازید که قادر به کنترل ژست آن ها نیستید فقط باید حواستان به این باشد که همه آن ها در عکس مشخص باشند.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعی

برای این که در عکس های گروهی همه مشخص باشند باید عکس تمام قد از آن ها بگیرید. این عکس ها معمولا رسمی و استنادی هستند بنابراین مشخص بودن همه افراد در آن ضروری است.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعی

در صورت امکان دنبال روش هایی برای گرفتن عکس از زاویه بالا باشید. به عنوان مثال روی سکو یا روی ماشین بروید تا بتوانید از زاویه بالا عکس بگیرید. از این زاویه به جای عکس معمولی یک عکس جالب گرفته اید.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعیگاهی اوقات در عکس های گروهی بهتر است کمی افراد از هم فاصله بگیرند. شاید این ژست زیاد دوستانه نباشد اما برای گروه های کوچک بهتر است. به عنوان مثال گروه موسیقی یا گروه همکاران یک پروژه. اگر گروه دارای یک رهبر است باید جلوتر از همه بایستد.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعیتصویر بالا یکی از آسان ترین و استانداردترین ژست ها برای عکاسی از جمع دوستانه است. شاید از نظر شما خیلی معمولی باشد اما امتحانش ضرر ندارد.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعییکی دیگر از ژست های دوستانه نیز به این شکل است. از آن ها بخواهید نزدیک به هم بایستند و سپس سرها را به هم و به دوربین نزدیک کنند.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعیاز گروه دوستانه بخواهید روی زمین دراز بکشیند و یک دایره تشکیل دهند. سپس از زاویه بالا عکس بگیرید.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعیروشی دیگر برای گرفتن عکس از گروه های کوچک به این شکل است. اگر گروه رهبر دارد از او بخواهید از همه جلوتر بایستد و بقیه یکی یکی وارد کادر شوند. آن ها باید پشت سر رهبر بایستند و به سمت دوربین نگاه کنند و کمی به سمت مقابل تکیه بدهند.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعیاین نمونه ژست هم تقریبا مشابه نمونه قبلی با کمی تفاوت است. رهبر گروه جلو تر از همه بایستد و بقیه افراد پشت سر او ظاهر شوند. سپس چندین عکس از فاصله های مختلف بگیرید و بعد یکی از آن ها را انتخاب کنید.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعییکی از ژست های جالب و سرگرم کننده برای گرفتن عکس های گروهی دوستانه ژست پرشی است.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعییکی دیگر از ژست های گروهی عکس ردیفی است. از فاصله ای عکس بگیرید که همه افراد در عکس مشخص باشند. شاید اشخاصی که دورتر هستند کمی تار بیفتند اما باز هم از مدل عکس رضایت دارند.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعیو اما عکس های خانوادگی. یکی از رایج ترین روش ها برای گرفتن عکس های خانوادگی، ژست نشسته روی مبل است. این ژست شاید خلاقانه نباشد اما عکس خوبی به ما می دهد. برای بهتر شدن عکس بهتر است بعد از گرفتن عکس فضای اطراف را کراپ کنید تا فقط اعضای خانواده در کادر باشند.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعییکی دیگر از روش ها برای عکس های خانوادگی عکس در فضای آزاد مثل چمن یا کنار ساحل یا در پارک است. فقط حواستان باشد که وقتی افراد روی چمن نشسته اند شما نباید ایستاده عکس بگیرید و از زاویه پایین عکاسی کنید.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعیاین ژست هم برای عکس های خانوادگی بسیار مناسب است. همه اعضا روی زمین دراز بکشند و نیم تنه را کمی بالا ببرند. زاویه دوربین باید از پایین باشد.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعیاین ژست هم در فضای آزاد و هم در داخل خانه مناسب است و برای خانواده هایی که بچه زیاد دارند بسیار مناسب است.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعیژست آرام بخش خانوادگی روی مبل.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعیبا ژست نشسته روی مبل می توان به روش دیگری عکاسی کرد. از افراد بخواهید همانطور که روی مبل نشسته اند به پشت سر نگاه کنند. در نتیجه می بینید که عکس چقدر متفاوت شده است.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعییک نمونه ژست خانوادگی دیگر روی مبل.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعیاین نمونه ژست برای عکس های گروهی خانوادگی بسیار جالب و زیبا می شود.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعی

یک ژست بسیار ساده برای عکس خانوادگی تمام قد. اگر تعداد اعضای خانواده بیشتر باشد باز هم زیبا به نظر می رسد.
بهترین ژست ها برای عکس های دسته جمعی
می توانید از خانواده در حالیکه دست در دست در حال پیاده روی هستند عکس گروهی بگیرید. سعی کنید در بهترین حالت پاها در حال راه رفتن عکس بگیرید.در آخر سعی کنید در عکاسی کمی خلاقیت داشته باشید و عکس های متفاوتی بگیرید. می توانید از این نمونه ژست ها به عنوان منبع برای خلاقیت های خود هنگام عکاسی استفاده کنید.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: