قضاوت نکن…

 

 هر “پرهیزکاری” گذشته ای دارد …
 و هر “گناه کاری” آینده ای …
 پس قضاوت نکن ……..!!!
می‌دانم اگر:
قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم…
دنیا تمام تلاشش را میکند تا مرا در شرایط او قرار دهد. تا به من ثابت کند…
در تاریکی همه ی ما شبیه یکدیگریم…

“پناه “؛ میبرم به “خدا “،
از عیبی که؛
“امروز ” درخود میبینم
و؛
“دیروز “
“دیگران را ” به خاطر،
“همان عیب” ملامت کرده ام…
محتاط باشیم، در “سرزنش ” و “قضاوت کردن “دیگران وقتی ؛
نه از ” دیروز او” خبر داریم،
نه از “فردای خودمان”.

کتاب تسخیر شدگان داستايوفسكى

 

قضاوت نکن...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: