قطار روسی عقاب طلایی در راه ایران + تصاویر

قطارروسی عقاب طلایی در راه ایران + تصاویر

قطار عقاب طلایی از جاده ابریشم عازم تهران شد

قطار گردشگری عقاب طلایی از شهر قازان روسیه با حضور تعدادی از گردشگران خارجی از طریق جاده ابریشم عازم تهران شد.
به گزارش مجله مراحم : قطار گردشگری عقاب طلایی روز گذشته از شهر قازان روسیه به قصد سفر به تهران حرکت کرد و قرار است پس از عبور از شهرهای بایکانور قزاقستان، سمرقند، بخارا و تاشکند در ازبکستان و ترکمنستان وارد تهران شود.
 
 
طار عقاب طلایی از جاده ابریشم درتهران , قطارروسی عقاب طلایی در راه ایران , قطارروسی عقاب طلایی
قطار عقاب طلایی از جاده ابریشم درتهران , قطارروسی عقاب طلایی در راه ایران , قطارروسی عقاب طلایی
قطار عقاب طلایی از جاده ابریشم درتهران , قطارروسی عقاب طلایی در راه ایران , قطارروسی عقاب طلایی
قطار عقاب طلایی از جاده ابریشم درتهران , قطارروسی عقاب طلایی در راه ایران , قطارروسی عقاب طلایی
قطار عقاب طلایی از جاده ابریشم درتهران , قطارروسی عقاب طلایی در راه ایران , قطارروسی عقاب طلایی
قطار عقاب طلایی از جاده ابریشم درتهران , قطارروسی عقاب طلایی در راه ایران , قطارروسی عقاب طلایی
قطار عقاب طلایی از جاده ابریشم درتهران , قطارروسی عقاب طلایی در راه ایران , قطارروسی عقاب طلایی
قطار عقاب طلایی از جاده ابریشم درتهران , قطارروسی عقاب طلایی در راه ایران , قطارروسی عقاب طلایی

قطار عقاب طلایی از جاده ابریشم درتهران عبور میکند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: