قطاری رای دادن در تهران (عکس)

قطاری رای دادن در یکی از شعبه های اخذ رای در تهران سوژه خبرنگاران شد.

قطاری رای دادن در تهران

قطاری رای دادن در تهران

نوشتن رای روی پشت یکدیگر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: