قطع کردن آلت تناسلی مجازات یک خیانت + عکس

قطع کردن آلت تناسلی مجازات یک خیانت و فیلم قطع کردن آلت تناسلی یک مرد به خاطر خیانت به همسرش و مجازات خیانت به همسر با قطع شدن آلت تناسلی را ببینید.

قطع کردن آلت تناسلی مجازات یک خیانت

یک زن ۵۰ ساله آمریکای به خاطر مجازات عجیب و وحشتناکی که علیه همسرش اعمال کرد دادگاهی شد. این زن که اهل

فلوریداست و کاترین نام دارد هنگامیکه متوجه شد همسرش به او خیانت میکند آلت تناسلی او را قطع کرد.

قطع کردن آلت تناسلی یک مرد به خاطر خیانت

قطع شدن آلت تناسلی,قطع کردن آلت تناسلی
همسر ۶۰ ساله این زن در سال ۲۰۱۱ با زن دیگری آشنا شده و رابطه  پنهانی آغاز کرد، کاترین به شوهرش مشکوک شد

و موفق شد او را غافلگیر کند و برای اینکه درس خوبی به او داده باشد, درحالیکه فریاد میزد ” تو لیاقت مرد بودن را نداری”

دست به این اقدام عجیب زد.

قطع کردن آلت تناسلی

دادگاه این زن را به حبس ابد محکوم کرده است . گفتنی است او بعد از گذراندن ۷ سال از دوران محکومیتش در لیست

انتظار عفو مشروط قرار خواهد گرفت.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: