قطع کردن دست و پای دانش آموز نخبه اهل میناب + عکس

قطع کردن دست و پای دانش آموز

قطع کردن دست و پای دانش آموز نخبه اهل میناب و جزئیات واژگونی اتوبوس دانش آموزان نخله هرمزگانی را در ادامه بخوانید.

چند روز از حادثه تلخ واژگونی اتوبوس نخبگان هرمزگانی در جاده داراب می گذرد .

محدثه یکی از بازماندگان این حادثه فاجعه بار است که به علت آسیب دیدگی زیاد دست و پایش را قطع کردند .

عاقبت دانش آموز نخبه اهل میناب

قطع کردن دست و پای دانش آموز اهل میناب

ماجرای قطع کردن دست و پای دانش آموز

یکی از مسئولان پزشکی گفته است که به علت آسیب های زیادی که این دختر دانش آموز در ناحیه
دست و پا دیده بود مجبور به قطع یک دست و پاهای وی شدیم .

دانش آموزانی که برای شرکت در مسابقات نخبگان و فرزانگاه به اردو می رفتند تا این در این مسابقات شرکت کنند|
، اما به علت خواب آلودگی راننده بی احتیاط ،اتوبوس آنها واژگون میشود و ۴۵ نفر زخمی و کشته میشوند .

محدثه دختر بی گناهی که آینده ای نامعلوم در انتظارش است و باید باقی عمرش را این چنین سپری کند .

دختری که میتوانست سرنوشتش جور دیگر رقم بخورد ، اما با بی تدبیری و بی احتیاطی عده ای نابلد
و ناکارآمد باید این چنین سرنوشتی داشته باشد.

قطع کردن دست و پای دانش آموز نخبه اهل میناب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: