قمه زنی دختران بی حجاب در شب عاشورا (تصاویر)

قمه زنی دختران بی حجاب در شب عاشورا

متاسفانه عده از شیعیان افراطی از مراسمی ناپسند به یهانه عزاداری اقدام به خودزنی میکنند که باعث شما این اقدام انها به نام همه مسلمانان در رسانه های غربی منعکس شود و غربی ها با تبلیغ گسترده این مراسمات شروع به اسلام هراسی نمایند و به هدف شوم خود برسند.

همچنین ببینید: گزارش رویترز: فستیوال قمه زنی در عاشورا (تصاویر)

گروهی از جوانان منطقه حاره در شهر صور لبنان در شب عاشورای حسینی با برگزاری راهپیمایی اقدام به قمه زنی کردند. نکته عجیب در این مراسم حضور دو زن بود که آنان نیز قمه زنی کردند.

همچنین ببینید: قمه زنی مسیحیان برای حضرت عیسی (۱۸+)

اقدام ناشایست این افراد سبب می‌شود که دشمنان از آن برای پیشبرد اهداف اسلام هراسی استفاده کنند.

تصاویر قمه زنی زنان بی حجاب در عاشورا!

قمه‌زنی دختران بی‌حجاب‌,قمه زنی زنان,قمه زنی دخترها

قمه زنی زنان بی حجاب در شب عاشورا

قمه‌زنی دختران بی‌حجاب‌,قمه زنی زنان,قمه زنی دخترها

قمه‌زنی بی‌حجاب‌ها در شب عاشورا!

قمه‌زنی دختران بی‌حجاب‌,قمه زنی زنان,قمه زنی دخترها

قمه زنی زنان بی حجاب در شب عاشورا

قمه‌زنی دختران بی‌حجاب‌,قمه زنی زنان,قمه زنی دخترها
قمه‌زنی زنان بی‌حجاب‌,قمه زنی زنان,قمه زنی دخترها

قمه زنی زنان بی حجاب در شب عاشورا

قمه‌زنی دختران بی‌حجاب‌,قمه زنی زنان,قمه زنی دخترها
قمه‌زنی زنان بی‌حجاب‌,قمه زنی زنان,قمه زنی دخترها

قمه زنی دختران بی حجاب در شب عاشورا

قمه‌زنی دختران بی‌حجاب‌,قمه زنی زنان,قمه زنی دخترها
قمه‌زنی زنان بی‌حجاب‌,قمه زنی زنان,قمه زنی دخترها

قمه زنی دختران بی حجاب در شب عاشورا

قمه‌زنی دختران بی‌حجاب‌,قمه زنی زنان,قمه زنی دخترها
قمه‌زنی زنان بی‌حجاب‌,قمه زنی زنان,قمه زنی دخترها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: