عکس: قهرمان ترکیه / مردی که جلوی تانک خوابید

مردی که شب کودتا جلوی تانک خوابید بعنوان قهرمان دموکراسی به تلویزیون رسمی ترکیه دعوت شد.
 
 
عکس/ این مرد شب کودتا جلوی تانک خوابید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: