قیافه با مزه سگی که چند سال موهاشو کوتاه نکرده ! + تصاویر

 

قیافه با مزه سگی که چند سال موهاشو کوتاه نکرده ! + تصاویر

سگی که چند سال موهاشو کوتاه نکرده

 
مجله مراحم : یک سگ اهل ویکتوریای استرالیا که توسط صاحب سابق ظالم خود مورد غفلت قرار گرفته بود و چندین سال موهایش کوتاه نشده بود بالاخره توسط صاحب جدید خود به دامپزشکی برده شد و این دامپزشکان برای اینکه بتوانند آن را معاینه کنند، موهای سگ را که ۶۵۰ گرم و بسیار کثیف بودند، کوتاه کردند که همین کار سگ را هم بسیار خوشحال کرد.

سگ با مزه با موهای ژولیده

 
موهای سگ کثیف , سگ با موهای بلند , عکس حیوانات , سگ با مزه
موهای سگ کثیف , سگ با موهای بلند , عکس حیوانات , سگ با مزه
 موهای سگ کثیف , سگ با موهای بلند , عکس حیوانات , سگ با مزه
موهای سگ کثیف , سگ با موهای بلند , عکس حیوانات , سگ با مزه
 موهای سگ کثیف , سگ با موهای بلند , عکس حیوانات , سگ با مزه
موهای سگ کثیف , سگ با موهای بلند , عکس حیوانات , سگ با مزه
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: