كسب افتخار در عمامه گذاری /عكس

انگار مدال المپيك گرفته (سوت)

مراسم عمامه گذاري

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: