لباسی که سایز شما نیست …

لباسی که سایز شما نیست …
را با جمله هایی مثل اینکه:
 جا باز میکند…
جنسش مرگ ندارد..  
هزار بار هم بشوریَش،آخ نمیگوید…..
به زور قالب تنتان نکنید…
درست مثل آدمها…
که انگار مجبورتان کرده اند
 همین یکی را که تووی ویترین جلوی چشم است بردارید…
آن ته مه ها اینهمه تنوع..
.اینهمه جنس مرغوب…
هر جنسی که ته قفسه ها خاک میخورد که نمیشود نامرغوب…
اتفاقا آن ها که
سال ها منتظرند یک عمر به تن تان عمر میکنند .

 

پیرمرد عاشق, پیر مرد و پیر زن عاشق, یک عمر وفاداری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: