لباسي كه سایز شما نیست …

لباسي كه سایز شما نیست …
را با جمله هایی مثل اینکه:
 جا باز ميكند…
جنسش مرگ ندارد..  
هزار بار هم بشوريَش،آخ نميگويد…..
به زور قالب تنتان نکنید…
درست مثل آدمها…
که انگار مجبورتان کرده اند
 همین یکی را که تووی ویترین جلوی چشم است بردارید…
آن ته مه ها اينهمه تنوع..
.اينهمه جنس مرغوب…
هر جنسی که ته قفسه ها خاك ميخورد که نمیشود نامرغوب…
اتفاقا آن ها که
سال ها منتظرند يك عمر به تن تان عمر میکنند .

 

پیرمرد عاشق, پیر مرد و پیر زن عاشق, یک عمر وفاداری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: