خوشحالی نوزاد نارس برای زنده ماندنش (عکس)

لبخند نوزاد نارس

نوزاد نارس با لبخندی شیرین خوشحالی خود را بابت زنده ماندنش نشان می دهد.

لورن وینج مادر این نوزاد پنج روزه که توانسته یکی از بیادماندنی ترین لبخند های فرزندش را ثبت کند در توضیح این عکس نوشته است: دختر پنج روزه ما. او از اینکه زنده مانده بسیار خوشحال است.

خوشحالی نوزاد نارس برای زنده ماندنش

لبخند نوزاد نارسخوشحالی نوزاد نارس
لبخند نوزاد نارسخوشحالی نوزاد نارس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: