لحظه دلهره آور ترمز تریلی

در این حادثه که در کشور نروژ رخ داده چند نوجوان که با هم از یک اتوبوس پیاده می‌شوند

از بخش انتهایی اتوبوس و بدون اینکه دیدی به آن سوی جاده دادشته باشند ناگهان به سوی دیگر جاده می‌دوند.

در این فیلم که توسط دوربین‌های ترافیکی ثبت شده لحظه وحشت‌باری به تصویر کشیده می‌شود.

لحظه دلهره آور ترمز تریلی

لحظه‌ای که این نوجوانان تصمیم می‌گیرند به سوی دیگر جاده بودند

یک کامیون از سمت مخالف در حال نزدیک شدن به آنان است و این در حالی است که نه راننده کامیون و نه این نوجوانان از حضور یکدیگر خبر ندارند.

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: