لحظه مرگ قاری قرآن در حین قرائت قرآن (فیلم)

لحظه مرگ قاری قرآن در حین قرائت قرآن شوک بسیار بزرگ به مسلمانان اندونزیایی بود.

شیخ جعفر عبدالرحمان قاری بزرگ قرآن در یک مراسم رسمی در حال قرائت قرآن کریم بود که به یکباره بر اثر سکته قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

جعفر عبدالرحمن قاری معروف اندونزی ديروز سه‌شنبه هنگام تلاوت زنده قرآن کريم پس از قرائت آيه‌ای درباره مرگ از سوره ملک درگذشت.

یک قاری بزرگ قرآن کریم در اندونزی، روز سه شنبه، در حال تلاوت قرآن در برابر دوربینِ پخش زندۀ تلویزیون، جان به جان آفرین سپرد.
“شیخ جعفر عبدالرحمان” قاری بزرگ اندونزیایی، روز سه شنبه، در محفلی با حضور وزیر امور اجتماعی اندونزی، قرائت سورۀ “ملک” را آغاز کرد.

وی پس از تلاوت آیه دوم سورۀ ملک که در آن آمده است:”اوست که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا بیازماید کدامیک از شما نیکوترید…” نتوانست آیه بعدی را بخواند و در میانۀ تلاوت آیۀ سوم از هوش رفت.

حاضران، به سرعت امدادگران را برای نجات جان او خبر کردند، اما او جان به جان آفرین تسلیم کرده بود.

لحظه مرگ قاری قرآن در حین قرائت قرآن

دانلود این ویدئو

 

مرگ قاری مشهور در حال تلاوت زنده قرآن

لحظه مرگ قاری قرآن در حین قرائت قرآن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: