لطفاً کمی تامل… (۸)

موهای سفیدی که لابلای موهایمان داریم،
تاوان حرفهایست که نمیتوانیم بزنیم ولی به همه میگوییم ارثیست!

اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمیکردم ولی اگر کارهای دیروزم را نمیکردم عقل و تجربه امروزم را نداشتم!

از آنچه بر سرتان گذشته نهراسید حتی فرار هم نکنید
بلکه دوستش بدارید زیرا همان گذشته بود که امروز شما را ساخته است…

فقیری سه عدد پرتقال خرید!
اولی رو پوست کند خراب بود،
دومی رو پوست کند اونم خراب بود،
بلند شد لامپ رو خاموش کرد و سومی رو خورد.
گاهی وقتا باید خودمون را به ندیدن و نفهمیدن بزنیم تا بتونیم زندگى کنیم…!

وقتى گرسنه اى، یه لقمه نون خوشبختیه..
وقتى تشنه اى، یه قطره آب خوشبختیه..
وقتى خوابت میاد، یه چرت کوچیک خوشبختیه..
خوشبختى یه مشتى از لحظاته… یه مشت از نقطه هاى ریز که وقتى کنار هم قرار مى گیرن یه خط رو میسازن به اسم “زندگى”

“قدر خوشبختى هاتونو بدونید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: