لطفا فقط ۱۰ ثانیه تصور کنید

لطفا فقط ۱۰ ثانیه تصور کنید

لطفا فقط 10 ثانیه تصویر کنید,فلسفی

لطفا فقط ۱۰ ثانیه تصور کنید  فقط ۱۰ ثانیه تصور کنید دارید «لیمو ترش» میخورید..

ببینید دهانتون بزاق ترشح میکند.

این مثال را زدم که بگم چطور با ۱۰ ثانیه فکر کردن به لیمو ترش اینقدر بدن ما واکنش میده

اونوقت مقایسه کنید که وقتی شما ۱۰ دقیقه ،۱۰ ساعت، ۱۰ روز یا ۱۰ سال به اتفاقات و مسائل منفی تمرکز میکنید یا ساعتها عصبانی هستید یا استرس و اضطراب یا کینه در ذهنتون دارید چه تاثیرات ویرانگری روی سیستم جسمی و روحی شما میذاره

و برعکسش هم همینطوره که شما اگر ۱۰ ثانیه و ۱۰ دقیقه، ۱۰ روز، ۱۰ سال به مسایل مثبت و خوب فکر کنید جسم و روح شما واکنش های مثبتی نشون میدن و سرشار از انرژی میشید.

مثال لیمو ترش یادت باشه، تا افکار منفی اومد تو سرت بدون که اگه تا ۲۰ ثانیه ادامه شون بدی، دیگه داری تیشه به ریشه زندگیت میزنی.
خیلی خوبه که دائما از خودمون بپرسیم انرژی بخش ترین فکری که باید بکنیم چیه؟ انرژی بخش ترین حرفایی که باید بزنیم چیه؟

لطفا فقط ۱۰ ثانیه تصور کنید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: