لعنت به شوهر به جای شیطان در مراسم رمی جمره

 
لعنت به شوهر به جای شیطان!
حاج خانم مصری به جای شیطان همسرش را لعنت کرد!
 
رمی جمره،لعنت به شوهر جای شیطان،رمی جمره عقبه،بعنت دادن به شوهر جای شیطان
رمی جمره،لعنت به شوهر جای شیطان،رمی جمره عقبه،بعنت دادن به شوهر جای شیطان
 

به گزارش مجله مراحم : حاج خانم مصریِ ۴۵ ساله به نام آمنه، هنگام رمی “جمره عقبه”، به شخصی ناسزا میگفت و عبارات غیراخلاقی بر زبان جاری می ساخت.

 

به نوشته روزنامه “عکاظ”، هنگامی که از این حاج خانم درباره هویت آن شخص پرسیده شد، ازشدت خشم پاسخی نداد، اما یکی از نزدیکانش گفت که همسرش او را خشمگین کرده و با او بدرفتاری می کند و بارها در حقش ستم روا داشته است و اینک به حج آمده تا زندگی اش را به طور کامل تغییردهد.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: