لندن زمانی چراگاه گوسفندان بود + تصاویر

لندن زمانی چراگاه گوسفندان بود + تصاویر

لندن در زمانی که چراگاه گوسفندان بود

مجله مراحم : در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به منظور کوتاه نگه داشتن چمن، در پارک‌های لندن گوسفند نگه‌داری می‌شد. چوپان‌ها برای کسب امتیاز چرای گوسفندان در هاید پارک، باغ کزینگتون و کلاپام کامن و دیگر فضاهای سبز شهری رقابت می‌کردند.

 

کوتاه نگه داشتن چمن، در پارک‌های لندن با استفاده از گوسفند

 

 لندن در زمان چراگاه گوسفندان ,  نگه داری گوسفند در پارک‌های لندن
لندن در زمان چراگاه گوسفندان , نگه داری گوسفند در پارک‌های لندن
لندن در زمان چراگاه گوسفندان , نگه داری گوسفند در پارک‌های لندن
لندن در زمان چراگاه گوسفندان , نگه داری گوسفند در پارک‌های لندن
 لندن در زمان چراگاه گوسفندان ,  نگه داری گوسفند در پارک‌های لندن
لندن در زمان چراگاه گوسفندان , نگه داری گوسفند در پارک‌های لندن
 لندن در زمان چراگاه گوسفندان ,  نگه داری گوسفند در پارک‌های لندن
لندن در زمان چراگاه گوسفندان , نگه داری گوسفند در پارک‌های لندن
 لندن در زمان چراگاه گوسفندان ,  نگه داری گوسفند در پارک‌های لندن
لندن در زمان چراگاه گوسفندان , نگه داری گوسفند در پارک‌های لندن
 لندن در زمان چراگاه گوسفندان ,  نگه داری گوسفند در پارک‌های لندن
لندن در زمان چراگاه گوسفندان , نگه داری گوسفند در پارک‌های لندن

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: