لکه چرکی روی شلوار سفیدم …

لکه چرکی روی شلوار سفیدم

بچه که بودم یه شلوار سفیدم داشتم که خیلی دوستش داشتم یک روز پاییزی با مادرم بیرون رفتم و باران شروع به باریدن کرد.

شلوار سفیدم یک لکه گِل بر رویش افتاد.

مادرم گفت نگران نباش به خانه که رفتیم شلوارت را میشویم.

وقتی به خانه بازگشتیم یادم رفت به مادرم بگویم شلوارم را بشوید

چند روز که گذشت مادرم شلوارم را شست اما آن لکه خوب پاک نشد

یک بار هم به خشکشویی دادم ولی فایده ای نداشت

آقایی که در خشکشویی مشغول بود گفت این چرک مرده شده دیگر مثل اولش نمیشود.

گفت بعضی لکه ها هستند که هیچوقت پاک نمیشوند و اثرش همیشه خواهد ماند

دل آدم هم همانند لباس سفید است اگر به اعتمادش سواستفاده شود لکه میگیرد

حواست که نباشد لکه می شود؛ شاید با یک خاطره بد ، یک حرف نسنجیده ، یک توهین یا…

شاید طرف مقابل را ببخشد ولی آن لکه هیوقت در دلش پاک نخواهد شد.

به قول صاحب خشکشویی: چرک مُرده میشود

مواظب باشیم باعث انداختن لکه چرکی بر دل کسی نشویم.

لکه چرکی روی شلوار سفیدم

لکه چرکی روی شلوار سفیدم

متن عاشقانه درباره خیانت

لکه چرکی روی شلوار سفیدم و متن های عاشقانه,متن های عاشقانه درباره خیانت,متن عاشقانه درباره سوءاستفاده کردن,متن عاشقانه و زیبا,داستان عاشقانه درباره خیانت

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: