لیست ارتش های برتر دنیا

لیست ارتش های برتر دنیا

لیست ارتش های برتر دنیا را در این صفحه مشاهده میکنید لیستی که از سوی موسسه ‘Global Firepower’ اعلام شده است، کشورهای آمریکا، روسیه، چین، هند، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ترکیه، آلمان، مصر در میان ۱۰ ارتش قدرتمند جهان قرار دارند.

ایران چندمین ارتش قدرتمند جهان است؟

موسسه ‘Global Firepower’ (قدرت جهانی آتش) در گزارش سالانه خود لیستی از قوی ترین ارتش های جهان در سال ۲۰۱۷ را ارایه داد.

به گزارش ایرنا، درگزارش سال ۲۰۱۷ این موسسه ۵۰ فاکتور برای مقایسه ارتش های جهان با یکدیگر به لحاظ قدرت نظامی درنظر گرفته شده است.

همچنین در رده بندی این گزارش که شامل ۱۳۳ ارتش برتر جهان است، پیشرفت های نظامی – تکنولوژیک دولت های کوچک درمقایسه با دولت های بزرگ که پیشرفت نظامی کمتری داشته اند، لحاظ شده است.

همچنین ببینید: زنان و دختران ارتش آلمان (تصاویر)

در رده بندی این گزارش تنها کمیت سلاح ها و تجهیزات نظامی در نظر گرفته نشده بلکه به تنوع سلاح ها و پیشرفته بودن آنها نیز در هر کشوری نیز توجه شده است تا توازن قدرت نظامی بین تمام کشورها برقرار شود.

دراین گزارش ذخایر اتمی نظامی در نظر گرفته نشده اما سلاح هایی اتمی مجاز لحاظ شده است.

لیست ارتش های برتر دنیا

لیست ارتش های برتر دنیا

رتبه ارتش های کشورهای جهان

ازجمله فاکتورهایی که در تهیه این گزارش لحاظ شده است موقعیت جغرافیایی و لجستیک، ذخایر طبیعی و صنعتی داخلی درهرکشور و نیزمیزان توان به کارگیرنده این سلاح ها از فاکتورهای اصلی به خصوص در کشورهای دارای جمعیت زیاد است.

دراین گزارش نبود توان دریایی در کشورهای غیرساحلی در تقسیم بندی و ارزیابی آنها تاثیر نگذاشته است اما در میان کشورهایی که دارای توان نظامی دریایی هستند یک فاکتور لحاظ شده است.

همچنین درگزارش این موسسه فرماندهی سیاسی و نظامی در کشورها در ارزیابی توان نظامی آنها لحاظ نشده است.

رتبه ارتش ایران در جهان

دراین رده بندی آمریکا، روسیه، چین، هند، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ترکیه، آلمان، مصر به عنوان ده ارتش قدرتمند جهان هستند. در این لیست که شامل ۱۳۳ ارتش قوی جهان است قویترین ارتش های خاورمیانه و آفریقا به ترتیب مصر دهم، اسرائیل پانزدهم ، ایران بیست و یکم ،عربستان بیست و چهارم، الجزایر بیست و پنجم، سوریه چهل وچهارم،مغرب پنجاه وچهارم،عراق پنجاه و نهم، امارات شصتم، یمن شصت و چهارم ،سودان هفتاد و یکم ، اردن هفتاد و دوم، لیبی هفتاد وسوم قرار دارند.

لیست ارتش های برتر دنیا

لیست ارتش های برتر دنیا و ایران چندمین ارتش قدرتمند جهان است؟ و رتبه ارتش های کشورهای جهان و رتبه ارتش ایران در جهان و رتبه ارتش های جهان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: