ماجرای ابلیس و همسرش

راجع به ازدواج شیطان و همسر او دو نقل وارد شده :

مجمع البحرین در لغت شیطان می نویسد : وقتی خداوند اراده کرد که برای شیطان همسر و نسلی قرار دهد غضبش را بر وی مستولی ساخت و از غضب او تکه آتشی پیدا شد از آن آتش برای او همسری آفرید.

در نقل دیگر آمده ابلیس که نام اولی او عزازیل است – از همان اول جوانی ، در میان قوم خود مشغول عبادت و بندگی خداوند بود تا بزرگ شد و موقع ازدواج او رسید . وقتی تصمیم به ازدواج گرفت با دختر روحانی به اسم لهبا که از طایفه جن بود ازدواج نمود بعد از آن که ایشان با هم ازدواج کردند از آن ملعون فرزندان زیادی به وجود آمد که از شمارش بیرون رفت به طوری که زمین از آنها پر شد همه آنها مشغول عبادت شدند و مدتی طولانی  خد را ستایش کردند در میان ایشان عبادت ابلیس از همه بیشتر بود لذا بعد از آنکه خدا  اختلاف وخون ریزی را در میان طایفه جن و نسناس (طایفه ای به جای انسان فعلی بودند) دید هر دو طایفه را هلاک کرد و از میان آنها فقط ابلیس را نگاه داشت که بعدا فرشتگان او را به آسمان بردند آن ملعون هم در آسمان اول مدتی در میان ملائک خداوند را عبادت کرد بعد به آسمان دوم و سوم تا آسمان هفتم پیش رفت تا وقتی که خداوند آدم را خلق کرد و او از دستور خدا برای سجده بر آدم سرپیچی کرد او رانده شد.

لذا او بدون زن و فرزند به آسمان رفته و آن جا هم که احتیاج به زن نداشت ، زنی برای او به وجود نیامده.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: