ماجرای تبانی تیم ملی ایران و سوریه در مقدماتی جام جهانی

ماجرای تبانی تیم ملی ایران و سوریه در مقدماتی جام جهانی و شکایت ازبکستان و استرالیا برای تبانی تیم ملی ایران با سوریه را ادامه بخوانید.

ماجرای تبانی تیم ملی ایران و سوریه

بعد از پایان بازی ایران و سوریه از سری بازیهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حواشی و  جنجال
سر نتایج این بازی آغاز شده است .

یک نماینده مجلس اظهار داشته که نتیجه بازی با سوریه تحت اثر تبانی با این تیم بوده است .
که تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران طی اظهاراتی این گفته نماینده را تکذیب و برای وی اظهار تاسف کرده است .

دو تیم ملی کشورهای ازبکستان و استرالیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره نتایج بازی ایران و سوریه
اعتراض کردند و این نتیجه را مشکوک اعلام کردند و گفتند که این دو تیم با هم درباره نتیجه بازی تبانی کرده اند .

فدراسیون ازبکستان و استرالیا به فیفا شکایت کرده اند

ماجرای تبانی تیم ملی ایران و سوریه

این بازی یک حاشیه جنجالی دیگر نیز داشت که آن هم توهین و فحش ناموسی بازیکنان تیم ملی سوریه
بود که به مردم ایران و بازیکنان ایرانی توهین کردند.

حال کنفدراسیون فوتبال آسیا رسیدگی به اعتراض و شکایت کشورهای ازبکستان و استرالیا
را آغاز کرده و باید ببنیم که جنجال تبانی ایران و سوریه به کجا خواهد انجامید .

بازی ایران و سوریه دو به دو مساوی به پایان رسید.

ماجرای تبانی تیم ملی ایران و سوریه

ماجرای تبانی تیم ملی ایران و سوریه در مقدماتی جام جهانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: