ماجرای تکان دهنده یک پرستار بیمارستان + عکس

ماجرای تکان دهنده یک پرستار بیمارستان

داستان ها و روایت های زیادی از مردم خوب و کار خیر آنها در ایام نقل میشود که باعث میشود لحظه ای به فکر فرو رویم و با خود بگوییم در این دنیا هیچ چیز و هیچ کس ماندنی نیست و تنها اسم است که از ادمایی خوب به یاد میماند. 

ماجرای تکان دهنده یک پرستار بیمارستان

ماجرای تکان دهنده یک پرستار بیمارستان

در این میان کاری که  پرستار یک بیمارستان در ساله های دور لنجام داده است شنیدنی و تکان دهنده است . 

این پرستار برای کودکی که امام بدنش سوخته بود مادری کرد.

تقریبا سی وهشت سال قبل همه بدن یک نوزاد “به غیراز صورتش” درآتش سوخت.

این ماجرا درسال۱۹۷۷ اتقاف افتاد و عکس مراقبت ویژه ازیک کودک سوخته شده در روزنامه های  سرتاسر دنیا چاپ شد؛

نوزادی که سرتاپایش و تمام بدنش سوخته بود و کسی فکر نمیکرد که زنده بماند.

در آن هرکس که این عکس را می دید فکر میکرد که مادر نوزاد او را در آغوش گرفته اما اینچنین نبود و واقعیت چیزدیگری بود !

آن زن مادربچه نبود ، بلکه اوسوزان برگر،سرپرستار بیمارستان” آلبانی نیویورک” بود که چند روز پی در پی و متوالی ، مثل یک مادر مهربان و دلسوز از این نوزاد سوخته مراقبت کرد و شبانه روز به پرستاری این نوزاد معصوم پرداخت تا عاقیبت خدا هم معجزه کرد و این نوزاد از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. 

همچنین ببینید: دختر ۵ساله‌ای که پرستار دو پیرزن است +تصاویر

اکنون بعد از گذشت سالهای زیاد از آن ماجرا “آماندااسکارپیناتی”یعنی همان “نوزادکوچک” به “خانمی بزرگ و زیبا “تبدیل شده و بالاخره با تلاش و کوشش دراواسط سال۲۰۱۵ موفق شد که این پرستار را از طریق رسانه های مجازی پیداکند و وی را در آغوش بکشد. 

سوزان برگر “پرستاری که این عمل خدا پسندانه را اتجام داده بود”وقتی پس از این همه سال با آغوش گرم و اشک آمانداپیناتی روبرو شد گفت:”وقتی فهمیدم نوزادی که عاشقانه پرستاریش را کردم این همه سال به دنبالم میگشته زبانم بندآمد.”

من که اعتقاد دارم جای این پرستار در بهشت است.

هر کاری که تو را به خدا نزدیک کند پاداشش بهشت است

کار خیر را فقط باید در خلوت خودت و خدای خودت انجام بدهی نه در بوق و شیپور و عکس سلفی و مصاحبه که در این صورت فقط برای مردم انجام دادی نه خدای خودت ..

شماچه فکرمی کنید؟

نگه داری یک پرستار از کودک سوخته

روایت پرویز پرستویی از داستان تکان دهنده یک پرستار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: