ماجرای قاتل رژلبی چه بود ؟

ماجرای قاتل رژلبی و داستان جالب قاتل سریالی رژلبی را در این صفحه بخوانید.

ماجرای قاتل رژلبی

ویلیام هیرنس قاتل سریالی در سال ۱۹۴۶ پس از آنکه بر روی دیوار خانه یکی از مقتولان با رژلب نوشت: “به خاطر خدا مرا دستگیر کنید، نمیتوانم خودم را کنترل کنم!” به قاتل رژلبی معروف شد!

ماجرای قاتل رژلبی

ماجرای قاتل رژلبی

وی در سال ۱۹۲۸ میلادی در امریکا به دنیا امده بود، ویلیام زمانی که ۱۸ سال داشت، مرتکب ۳ قتل زنجیره ای شد، بعد از قتل سوم بر روی دیوار خانه یکی از مقتولان با رژلب نوشت: “به خاطر خدا مرا دستگیر کنید، نمیتوانم خودم را کنترل کنم!” بعد از این پیغام بود که وی به قاتل رژلبی معروف شد.

طولی نکشید که پلیس وی را دستگیر کرده و به دلیل قتل های متعدد از سوی دادگاه به حبس ابد محکوم شد، او تا اخرین روز زندگی خود را در زندان سپری کرد.(از سال ۱۹۴۶ تا ۲۰۱۲ میلادی!)

البته وی در طول بازداشت بارها مدعی شده بود که تحت شکنجه اعتراف کرده است و قتل های انجام شده به هیچ وجه کار او نبوده است.

مشهورترین قاتل سریالی

ماجرای قاتل رژلبی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: