روزنامه اماراتی “الخلیج” در ادامه مدعی شده که براساس این سند که توسط کاربران در شبکه اجتماعی “توییتر” دست به دست می شود، سفارت قطر درایران اقدامات لازم را برای خرید یک کاخ در تهران برای امیر این کشور در نظر گرفته است.

دکتر “علی بن عبدالله” مشاور ویژه رئیس دولت در تبعید قطر هم در “توییتر” مدعی شد که “خرید کاخ برای تمیم در ایران، بر آمادگی امیر قطر برای فرار به ایران تاکید می کند”!

بر اساس گزارش های مطبوعاتی، این طرح پس از درز اخباری مبنی بر برکناری احتمالی تمیم بن حمد آل ثانی و به قدرت رسیدن یکی از افراد خاندان حاکم در قطر مطرح شده است.